Opvallend is het pad welke tussen de Lange Bleek en de Somerenseweg loopt. Dit is nog een breed pad en na onderzoek bleek dat dit de oude doorgaande weg was richting de Somerenseweg. Parallel aan het pad staan dan ook nog een aantal oudere eiken zoals in de foto goed te zien is. Waarschijnlijk is zoals eerder aangegeven deze weg gebruikt om vee vanaf de Braak te laten grazen op de heidevelden.

Naar verluid is na de 2e wereldoorlog deze weg nog verhard met puin welke uit Eindhoven (de gebombardeerde Demer) kwam.

Deze oude wegen zijn ontstaan; ze ‘groeiden’, werden langer, soms breder, ze verplaatsten zich als het oude spoor te mul of te modderig werd. Het waren eigenlijk flexibele ‘routes’. Oude wegen voegden zich in het landschap; hun meestal bochtige verloop werd bepaald door hoge zandruggen, voorden in beken en rivieren en door de ligging van beken, moerassen, meren en venen.