De Lange Bleek heeft in 2020 een ingrijpende herinrichting ondergaan, waarbij het Brabants Landschap zich heeft ingezet om de biodiversiteit te vergroten. Dit gebied is sinds 2020 omheind en is deels opnieuw ingericht om een aantrekkelijker habitat te creëren voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.

De naaldbossen van De Lange Bleek zijn voorheen vrij eenvormig geweest, wat resulteerde in een lage aantrekkingskracht voor de meeste vogelsoorten. Door een laatste dunning uit te voeren en gaten in het bos te maken, is er meer licht en ruimte ontstaan voor het kiemen van jonge bomen en het creëren van bosranden. Deze bosranden zijn van groot belang voor de biodiversiteit in het gebied.

Streefbeeld Lange Bleek (bron: Ecoplan Natuurontwikkeling)

Een deel van de gaten is beplant met inheemse loofhoutsoorten die veel bessen of noten dragen, terwijl andere delen open blijven voor begrazing of zich spontaan vullen met jonge boompjes. Ook zijn sloten die water aan de Lange Bleek onttrekken gedicht, om verdroging tegen te gaan.

In de weilanden zijn grote ‘vlokken’ met loofhout ingeplant, bestaande uit diverse boom- en struiksoorten – deze delen zijn nu nog omheind om begrazing van de verse aanplant tegen te gaan. Hierdoor ontstaan er uitlopers van het bestaande bos naar de weilanden, wat zorgt voor een grotere diversiteit aan leefgebieden. In de lage delen van de weilanden zijn tevens (veedrink)poelen aangelegd om meer oppervlaktewater te behouden.

Om de variatie en biodiversiteit in het gebied verder te vergroten, is er één groot raster geplaatst om het totale gebied, waardoor Schotse Hooglanders, een kleine kudde schapen en Exmoorpony’s zowel het weiland, de hei als het bos kunnen begrazen. Deze nieuwe wijze van begrazen is begin 2022 gestart en zorgt voor een gevarieerder landschap en een toename van de biodiversiteit.

Exmoor pony

De herinrichting van De Lange Bleek draagt bij aan een levendig en gevarieerd landschap, waar flora en fauna volop kunnen gedijen. Dit prachtige natuurgebied is het bewijs dat zorgvuldig beheer en aandacht voor biodiversiteit kunnen leiden tot een toename van de soortenrijkdom en een versterking van de natuurwaarden.