Het Bultven (Eliasven) had in de loop der jaren een voedselrijke laag afgezet. Doordat de met fosfaat opgeladen bodem in de zomer droogviel begon er een verjonging te ontstaan op de ven bodem van Berken en Grove dennen.

Hierdoor is besloten om midden jaren 90 (exact jaartal is niet bekend) het Bultven af te graven. Hierbij is ongeveer 20cm van de bodem verwijderd en in totaal 5000 m3 slib afgevoerd. Hierna is er een lek ontstaan in de oerlaag van het ven welke nog enkele jaren voor het leeglopen van het Ven heeft gezorgd.

Bultven half droog