In de loop der jaren had Het Bultven, ook wel bekend als het Eliasven, een voedselrijke laag op de bodem afgezet. Deze laag was onder andere rijk aan fosfaat, wat mede werd veroorzaakt door het spoelen van giertonnen in het gebied. Tijdens de zomerperiodes viel de bodem van het ven droog, waardoor er een verjongingsproces optrad met de opkomst van nieuwe vegetatie, zoals berken en grove dennen, op de venbodem; dat was niet de bedoeling.

Vanwege deze ontwikkelingen werd er in het midden van de jaren 90 (het exacte jaartal is helaas niet bekend) besloten om het Bultven af te graven. Tijdens dit proces werd er ongeveer 20 centimeter van de voedselrijke bodemlaag verwijderd, wat resulteerde in de afvoer van in totaal zo’n 5000 kubieke meter slib.

Na het afgraven van het Bultven ontstond er echter een lek in de oerlaag van het ven. Dit lek zorgde enkele jaren voor het geleidelijk leeglopen van het ven. Gelukkig is het lek na verloop van tijd op natuurlijke wijze gedicht, waardoor het ven weer kon herstellen. Het Bultven is nu gevuld met bijzonder zuiver water, wat bijdraagt aan de hoge kwaliteit van het ecosysteem in het gebied.

Bultven half droog