De naam Lange Bleek is afkomstig van een ven, dat direct ten zuiden van het huidige bosgebied gelegen heeft en in het begin van deze eeuw is drooggelegd en ontgonnen. Een bleek is een ven, dat in de meeste zomers droogvalt; bleek duidt op het blanke, het witte van het water, vgl. namen als Blankven en Witven elders.

Historische kaart Lange Bleek Sterksel

De ‘Strabrechtse Heide’ en de ‘Braakhuizensche Heide’ staan in direct contact met natuurgebieden in de
gemeente Someren en de ‘Herbertusbossen’ in de eigen gemeente. De Somerenseweg vormt echter een
obstakel tussen deze gebieden en de ‘Lange Bleek’.

Natuurgebieden in Heeze Leende. Ecologische Hoofdstructuur
De Lange Bleek

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *