Voor de drooglegging van onder andere het Peelven, Turfven en Stoeing werd intensief aangepakt. Er werden 200 werklieden aangetrokken uit Sterksel, Maarheeze, Heeze, Someren en zelfs uit België o.a. uit Ravels. De bodem, tot dien datum voor het grootste gedeelte renteloos, werd voor circa 80 tot 100 Ha drooggelegd en binnen afzienbare tijd herschapen in weide en bouwland.

Er werden in 1892 de eerste zeven ossen gekocht. Een span van zes ossen trok de ploeg door de woeste grond. De grond werd 40 cm diep geploegd. Over het ploegen van één hectare werd twee dagen gedaan en dat kostte dan veertig gulden. De zevende os werd in reserve gehouden voor het geval een van de zes trekossen zou uitvallen.

Deze ossen zijn het die tot de verbeelding blijven spreken van de Sterkselnaren. De carnavalsvereniging heet “De ossendrijvers”. Achter Huize Providentia ligt het zogenaamde ossenkerkhof. De maatschappij is in 1925 failliet gegaan. Maar het imposante beeld van 6 zware ossen die de ploeg trokken door de droge hei en natte moer, is blijven leven en de herinnering aan de mannen die de ossen dreven, de ossendrijvers.

Drooglegging Peelven

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *