Eliasven of Bultven

Het Bultven is een typische uitwaaringsvlakte. In de kale poolwoestijnen van de weichselien-ijstijd verstoof het dekzand van de Nederlandse zandprovincies op grote schaal. Daarbij werd enerzijds plaatselijk het zand tot op de zandondergrond weggestoven, zodat ondiepe, langgerekte of vormeloze plassen

Read more

Drooglegging Peelven

Voor de drooglegging van onder andere het Peelven, Turfven en Stoeing werd intensief aangepakt. Er werden 200 werklieden aangetrokken uit Sterksel, Maarheeze, Heeze, Someren en zelfs uit België o.a. uit Ravels. De bodem, tot dien datum voor het grootste gedeelte

Read more

Wandeling Lange Bleek

De Gemeente Heeze-Leende heeft prachtige natuurgebieden zoals de “Lange Bleek” welke volgens ons het mooiste natuurgebied is van onze gemeente. Tijdens deze wandeling vind je een enorm gevarieerd gebied met velden dop- en struikheide, zeldzame planten, vogels, stuifduintjes, cultuurlandschap, kronkelpaden,

Read more