De naam Lange Bleek is afkomstig van een ven, dat direct ten zuiden van het huidige bosgebied gelegen heeft en in het begin van deze eeuw is drooggelegd en ontgonnen.

Een bleek is een ven, dat in de meeste zomers droogvalt; bleek duidt op het blanke, het witte van het water, andere vergelijkende namen zijn het Blankven en Witven elders.

 

Kaart Lange Bleek omstreeks 1820