De naam ‘Lange Bleek’ vindt zijn oorsprong in een ven dat zich oorspronkelijk direct ten zuiden van het huidige bosgebied bevond. In het begin van de 21e eeuw is dit ven drooggelegd en ontgonnen en is klaargemaakt voor landbouw.

Het woord ‘bleek’ in ‘Lange Bleek’ verwijst naar een specifiek soort ven, namelijk een ven dat meestal in de zomer droog komt te liggen. Dit soort vennen hebben de neiging om uit te drogen tijdens de warmere maanden, waardoor het water zich terugtrekt en er een droog, vaak witachtig gebied overblijft. Dit witte aspect is de reden waarom het woord ‘bleek’ wordt gebruikt, omdat het verwijst naar het blanke, witte karakter van het water. Dit is vergelijkbaar met andere vennamen zoals ‘Blankven’ en ‘Witven’, die ook verwijzen naar het witte uiterlijk van het water in deze vennen.

Historische kaart Lange Bleek Sterksel

De ‘Strabrechtse Heide’ en de ‘Braakhuizensche Heide’ staan in direct contact met natuurgebieden in de
gemeente Someren en de ‘Herbertusbossen’ in de eigen gemeente. De Somerenseweg vormt echter een
obstakel tussen deze gebieden en de ‘Lange Bleek’.

Natuurgebieden in Heeze Leende. Ecologische Hoofdstructuur
De Lange Bleek

Post navigation