De drooglegging van het Peelven, Turfven en Stoeing was een grootschalig project dat in de late 19e eeuw werd uitgevoerd. Het doel was om de onbegaanbare waterrijke gebieden om te vormen tot weide- en bouwland. Om deze enorme taak te volbrengen, werden 200 arbeiders aangetrokken uit nabijgelegen steden zoals Sterksel, Maarheeze, Heeze en Someren, maar ook uit het naburige België, zoals Ravels.

Voordat het ploegen van de grond kon beginnen, was het noodzakelijk om eerst het water af te voeren uit de drassige gebieden. Hiervoor werd de Peelvenloop, een diep uitgegraven waterloop (goed te zien ten westen van het Peelven), aangelegd. Deze waterloop is tot op de dag van vandaag nog steeds in gebruik, omdat het helpt om het gebied droog te houden en te voorkomen dat het verandert in een moeras.

Het resultaat van dit project was indrukwekkend: ongeveer 80 tot 100 hectare voorheen onvruchtbare grond werd drooggelegd en omgevormd tot bruikbaar land. In 1892 werden de eerste zeven ossen aangeschaft om de grond te ploegen. Zes ossen werden ingezet om de ploeg door de ruige grond te trekken, terwijl de zevende os werd bewaard als reserve. Het ploegen van één hectare grond nam twee dagen in beslag en kostte veertig gulden.

Deze ossen en de mannen die ze dreven, de zogenaamde “ossendrijvers”, hebben een blijvende indruk achtergelaten op de lokale bevolking. Zo heeft de carnavalsvereniging in Sterksel de naam “De Ossendrijvers” gekregen, als eerbetoon aan de mannen en de dieren die aan dit indrukwekkende project hebben bijgedragen. Achter Huize Providentia bevindt zich zelfs een “ossenkerkhof”, als herinnering aan de dieren die de zware arbeid verrichtten. Hier zijn bij het diepploegen regelmatig overblijfselen van de ossen gevonden.

Helaas ging de maatschappij die verantwoordelijk was voor dit project in 1925 failliet. Desondanks is het beeld van de zes sterke ossen die de ploeg door de droge hei en natte moer trokken, nog steeds een levendige herinnering voor de inwoners van Sterksel en omgeving, en een belangrijk onderdeel van hun lokale geschiedenis en cultuur.

Op het kerkplein van Sterksel staat een beeld van een os als eerbetoon aan het harde werk dat de ossen en ossendrijvers hebben verricht tijdens de drooglegging van het Peelven, Turfven en Stoeing en de ontginning van heide en moer. Dit beeld herinnert de inwoners aan de belangrijke rol die Ossendrijvers en hun ossen speelden in de ontginning van Sterksel.

Drooglegging Peelven

Post navigation